adresováno prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás jako na svého zástupce v parlamentu, jako na předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve věci individuálního vzdělávání.

V návrhu školského zákona vypadl paragraf 41, který dovoluje domácí individuální vzdělávání.

Máme s manželkou 3 děti a učíme je individuálně doma, nejstarší syn je nyní v VIII. třídě, prostřední je v I. třídě a nejmladší dceři je zatím 5 let.

Manželka je v domácnosti a já pracuji jako programátor z domova.
Vzdělání dětí se tedy věnujeme každý den několik hodin.

Domácí školu, jak individuální vzdělávání nazýváme, jsme si velmi oblíbili a máme i při hodnocení ve škole velmi dobré výsledky.

Používáme třeba v první třídě matematiku od prof. Hejného, který je průkopníkem v přirozených učebních metodách matematiky, jehož učebnice se na školách běžně nepoužívají, protože jsou dražší než běžné.

Stejně tak se učíme písmo Comenia Script, schválené ministerstvem školství, ale na školách se neučí (spíše výjimečně).

Nejstarší syn má epilepsii, bere již 8 let léky a je silně, opravdu silně hyperaktivní.

Udržet ho v lavici nebylo možné a pořád nosil poznámky, i když měl od psychologické poradny tzv. integrační plán, který učitelky vesele ignorovaly (cituji: „mám ve třídě 25 dětí a nemám na to čas“).

Jak vidíte na naší situaci, tak individuální vzdělání, tedy domácí škola je pro naši rodinu obrovským přínosem.

Žádám Vás, jako předsedu výboru, aby se paragraf 41, tedy individuální vzdělání na I. i II. stupni) do školského zákona opět vrátil.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Bc. Tomáš Roud