Slovo sebevědomí je již dlouhou dobu skloňováno všemi pády. Rodiče chtějí vychovat sebevědomé děti. Zaměstnavatelé chtějí sebevědomé zaměstnance.

Co to je sebevědomí?

Myslím si, že slovo sebevědomí je složeno ze dvou slov. Jedno slovo je sebe, tedy a druhé slovo je vědomí, tedy vědět, znát. Pro mne slovo sebevědomí tedy znamená vědět o sobě, znát sám sebe. Někdo může mít i jiný názor. Pro někoho může sebevědomí znamenat sílu prosadit se, někdo si myslí, že sebevědomý je člověk, který je silný, dominantní. Myslím si, že takové odchylky od poznání slova sebevědomí pak mohou zkreslovat pravdu. Sebevědomí je znát sebe sama, bez nějakých přikrášlení, či chmurů. Prostě jen tak, znát sebe sama, co umím, co ne, co mám rád, co rád nemám, jaký jsem.

Jak získat sebevědomí?

Zajímavé je, že sebevědomí patří mezi nejoceňovanější vlastnosti, kterých chtějí rodiče u svých dětí výchovou dosáhnout. Přejí si, aby jejich děti byly slušné, poctivé, sebevědomé, skromné apod. Je vůbec možné, aby nepoctiví či neskromní či nesebevědomí rodiče vychovali poctivé, skromné a sebevědomé děti? Co je vlastně výchova? Znáte to, když někdo mluví o přátelství a pomoci, ale podvědomě z něj cítíte nepřátelství a vypočítavost? Myslím, že stejně tak i vychováváme děti. Na podvědomé úrovni. Kolikrát se můžeme umluvit, aby děti dělaly to či ono?

Myslím, že jedinou cestou, jak naučit děti sebevědomí je, být sebevědomí rodiče.

Sebevědomí u dospělého

Když jsme se narodili, věděli jsme přesně kdo jsme, tělo nám rostlo, věděli jsme co máme rádi, vyhýbali jsme se tomu, co jsme rádi neměli, užívali jsme si život. Pak se někde něco stalo a my jsme ztratili, kdo jsme, ztratili jsme sebe sama. Nevěříte? Tak se zeptejte sami sebe, jakou máte nejoblíbenější barvu. Máte ji před očima? Vezmete si oblečení v takové barvě na každou společneskou příležitost? Vezmete si třeba bílou na pohřeb, nebo červenou do kostela? A nebo se to nehodí? 😀

Sebevědomí lze získat tím, že se sami budeme pozorovat, jak se chováme, co máme rádi, co naopak ne. Co z toho, co děláme, děláme pro druhé a ne pro sebe. Někdy se sebevědomí označuje jako vnitřní integrita, tedy to co je uvnitř drží pospolu bez ohledu na vnější podněty. Myslíte si, že jste chytří? Jak reagujete, když Vás někdo označí za blbce? Nebo si myslíte, že jste pohlední? Jak se cítíte, když Vás někdo začne v tramvaji hodnotit, že tak hrozný svetr by si nikdy nevzal?

Tak co, jste sebevědomí?