Požehnání Jednoty (Deeksha) je fenoménem síly. Je to přiblížení lidské touhy a Božského soucitu.

„Člověk to nemůže udělat sám, musí mu to být dáno.“ – Sri Amma Bhagavan

Základním chápáním Jednoty (Oneness) je, že vnitřní transformace a probuzení do vyšších stavů vědomí nejsou výsledkem pouhého intelektuálního porozumění, ale prostřednictvím posunu ve vědomí se životní prožitky člověka redefinují ve svém jádru. Toho lze dosáhnout pomocí Dikši Jednoty (Oneness Deeksha), což je projev vznikající z hluboké vášně a záměru Sri Ammy & Sri Bhagavana.

Oneness Deeksha alias Deeksha (dikša) je přenos energie, která způsobuje růst vědomí. Úroveň vědomí člověka určuje kvalitu jeho životních zkušeností a prožitků. Například jak člověk prožívá krizi, jakou má schopnost vypořádat se s nedorozuměním ve vztahu nebo se vzpurnou povahou své dcery, jaké emoce u něho vzbuzuje, když je mu diagnostikován nějaký zdravotní problém, jaká je Úroveň jeho propojení s lidmi v jeho okolí, nebo jak silný má prožitek radosti, intenzitu vášně a nadšení v práci atd. – to všechno závisí na ůrovni jeho vědomí. Když vědomí roste, člověk má větší uvědomění, zažívá více radosti, lásky, soudržnosti a jasnosti ve všem, co dělá a prožívá.

Dikša ani nevyžaduje nějaký zvláštní způsob života, ani není zasvěcením do nějaké nové cesty. Nezavazuje člověka k žádné filosofii ani ideologii. Přesahuje náboženské a kulturní bariéry, nebo chce pouze probudit každého k jeho/jejímu vlastnímu duchovnu, a to tak, že napomáhá neurobiologickým změnám. Náboženství se tedy stává věcí osobní volby a vůle. Proto mohou dikši dostávat lidé patřící k jakékoliv víře nebo věkové skupině.

PŘÍNOS DIKŠI

Vývoj vědomí jedince se projevuje jako změny ve všech sférách jeho života – zdraví, bohatsví, vztahy a duchovní růst. Dikša přináší růst vědomí, a tak zvyšuje kvalitu vašich prožitků. Dikša mění emoce a vnímání nebo pomáhá se osvobodit od vjemů. Tento posun mění postoj jedince k výzvám a příležitostem, protože když se změní vnímání, pak už člověk nevnímá problém jako problém. Když se změní vnímání, může se změnit i skutečnost, protože vnější svět je pouze odrazem světa vnitřního. Vyšší vnímání a pozitivní emoce vytvářejí úspěšnější a naplňující život.

Úsilí hraje při dikše roli. Úsilí v podobě introspekce, rozjímání, pokládání správných otázek, záměr, vnější konání apod. jsou také zásadní. Role úsilí v tomto kontextu se podobá letadlu, které zrychluje na ranveji, aby mohlo vzlétnout, ale skutečný vzlet vyžaduje také správný proud větru. Dikša je jako ten proud vzduchu, který konečně zvedne letadlo od země.

Dikša se předává přiložením rukou na hlavu příjemce, nebo někdy i záměrem. V tom případě předávající podrží příjemce několik minut ve svém vědomí a umožní, aby dikša proudila. Tímto způsobem lze dikšu předávat na vzdálenost tisíců kilometrů nabo velké skupině lidí zároveň. Dikša se projevuje odlišně u každého jedince podle toho, co příjemce nejvíce potřebuje.

Zde jsou některé z běžných účinků dikši, které vylíčili přijímající. Někdo může zažít větší přínos, pokud dikšu přijímá déle.

 • Probouzí tvořivý potenciál, schopnosti a inteligenci.
 • Zvyšuje schopnost učit se.
 • Vyřeší vnitřní konflikt a vede k vnitřnímu klidu a harmonii.
 • Vnáší do vztahů lásku.
 • Léčí emocionální zranění a snižuje myšlenkovou zátěž.
 • Vyvolává náklonnost, přátelství a pocit sounáležitosti s druhými.
 • Probouzí soucit.
 • Naplňuje vitalitou.
 • Léčí tělo léčením mysli.
 • Relaxuje tělo a zmírňuje stres.
 • Pomáhá vybudovat lásku a uznání pro tělo.
 • Přivolává pozitivní energie.
 • Odstraňuje bloky, které brání být ůspěšný.
 • Vytváří mentální rámec pro hojnost
 • Započíná cestu prožívání nepodmíněné lásky a radosti.
 • Zahajuje cestu k probuzení a realizaci Boha.

Více na www.deeksha.cz

 

http://www.krotiteleshopu.cz/?a_box=ywafnhp5&a_cam=2&a_cha=TEST