1) Volaný nemá povinnost přijmout hovor
2) Volaný nemá povinnost volat zpět na zmeškaný hovor
3) Volaný se nemusí představovat
4) Volající se představit má vždy
5) Pokud vypadne hovor je povinností volajícího volat znovu, volaný čeká, až volající zavolá, ne, že bude volat hned zpět a tím se budou blokovat navzájem
6) SMS zpráva je jednosměrný úkon, nemáte tedy potvrzení, že ji příjemce obdržel, natož pak četl a už vůbec ne porozuměl obsahu
7) Nechci – li být rušen, vypínám mobilní telefon, či vyzvánění
8) Volající se neomlouvá za vyrušení volaného, ten kdyby nechtěl být rušen, jedná podle předchozího pravidla
9) Hovor ze slušnosti ukončuje volající, ukončování hovoru volaným se považuje za neslušné
10) Při telefonování myslím na to, že hovor může rušit moje okolí a zároveň, že okolí může rušit hovor