slepa_spravedlnost

V demokratickém systému existuje proces, kterému se říká volby. Občané volí svého zástupce, aby za ně rozhodoval ve věcech státních, městských, kulturních, sportovních a jiných.

Spravedlnost voleb

Ve snaze učinit volební systém spravedlivým, přicházejí návrhy na poměrný systém, většinový systém atp. Daří se však tato snaha? Pokud si jednoho zástupce zvolí 100% obyvatelstva, bude tato volba v pravdě spravedlivá. Jestliže se jen jediný člověk tohoto zástupce nezvolí, pro tohoto jednoho spravedlivá být nemůže, protože daný zástupce není „jeho, či od něho“.

Takto nezastoupený občan má pak jakého zástupce?
Kdo za nezastoupeného občana rozhoduje ve státních, církevních, kulturních a jiných věcech?

Rozhoduje za něj zástupce těch druhých.

Menšina jako příčina demokracie

S tím souvisí vznik menšin a většin. Menšina je skupina lidí, jež není tak početná, jako většina. Volený zástupce menšiny pak nemá možnost se do voleného sboru dostat, nebo bude jeho hlas zmenšený.

Nástroje pro snížení nespravedlnosti vůči menšinám jsou na druhou stranu zase nespravedlivé pro občany většiny. Většinový občan by také rád příspěvek na pastelky, či osobního terapeuta.

Jediné rozhodnutí, které je v pravdě spravedlivé, je takové, se kterým souhlasí všichni.

Pokud by se našel někdo, kdo s rozhodnutím nesouhlasí, tak není žádná dohoda. I ten jeden jediný, co nesouhlasí, pak může dohody ignorovat až dokonce sabotovat.

Jak se mohou projevovat nesouhlasy s rozhodnutím většiny, můžeme pozorovat na různých demonstracích, protestech a dokonce i násilných činech.