Vážený pane poslanče,

žádám Vás tímto o pozměňovací návrh ke školskému zákonu, pro zachování domácí školy na II. stupni základní školy, tedy až do 9. třídy.

Syn navštěvuje právě II. stupeň základní školy, a má diagnostikovanou epilepsi a ADHD s denní medikací.

Na individuální plán, vypracovaný psychologickou poradnou, nemají kantoři ve škole pořádně čas, což několikrát ověřila i kontrola z ministerstva školství.

Domácí výuka je tedy pro nás východiskem a syn nyní prospívá na základě přezkoušení ve škole s vyznamenáním.

Prosím Vás o zachování II. stupně domácí školy, jako je to běžné v Evropě či USA i Rusku.

S úctou,

Bc. Tomáš Roud

P.S. Náš druhý syn je ve 2. třídě domácí školy, miluje matematiku a již počítá malou násobilku. Ve škole by se zajisté nudil a zlobil.